Agenda Dorpsraad vergadering


Van:
Maandag 2 december 2013
21:00 uur, de Schakel


Onderwerpen vergadering:


1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Verslag van de vergadering van
   4 november 2013

4 Mededelingen:

5 Advies gemeentelijke grondprijzen

6 Lopende activiteiten
   Pastorietuin
   Jeugddisco

7 Financien

8 Toekomst van de dorpsraad

9 Rondvraag

   ©2009-2013 Dorpsraad Hooge Mierde     |     info@dorpsraadhoogemierde.nl     |     Disclaimer & Credits